Toiminnan rytmi


Jokaiselle päivälle on suunniteltuja oppimistavoitteita erilaisin menetelmin lasten tarpeiden ja kehitystavoitteiden mukaan. Joka päivä on aikaa leikille ja tutkimiselle ja aikaa oleiluun. Karitsasta löytyy syli jokaiselle lapselle.

Toimimme pienryhmissä, joiden tavoitteet ja sisällöt on opettaja suunnitellut. Pienryhmätoiminnan rytmin mukaan lapset ulkoilevat aamupäivisin eri aikoihin. Osa lähtee ulkoilemaan heti yhdeksältä ja palaa sisälle opettajan tuokioihin vielä ennen lounasta.


Aamupäivän aikana on ryhmissä oma kristillinen aamupiiri, jossa jutellaan, lauletaan, soitetaan, esitetään mahdollisesti pöytäteatteria ja rukoillaan. Lapsilla on hellyttäviä rukousaiheita.

Pienryhmässä omassa toimintahuoneessa opitaan ja opetetaan monipuolisesti erilaisia asioita, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapset joko nukkuvat tai lepäävät omien ja perheen tarpeiden mukaan joka päivä. Joulu ja pääsiäinen ovat arvokkaita kristillisiä juhla-aikoja Karitsassa.

Pääsiäistä ja joulua lähestymme koko päiväkodin yhteisellä juhla-ajan valmistelulla pitemmän ajan kuluessa rauhallisesti, jotta varsinainen juhlan merkitys sisäistyy kristillisestä näkökulmasta.

Karitsassa toimitaan pienryhmissä, joiden sisällöt suunnitellaan lasten tarpeisiin ja kehitysvaiheeseen perustuen. Lasten kehitystä ja ryhmän toimintaa arvioidaan ja seuraavan viikon oppimissisällöissä tavoitellaan uuden opitun asian vahvistamista ja uusien tavoitteiden asettamista.

Välipalan jälkeen ryhmässä on pieni ohjattu toiminto, jossa mahdollisesti vahvistetaan aamupäivällä opittuja asioita.

Karitsan avoimessa oppimisympäristössä on aina lelut, kynät, värikynät, paperit, legot, pelit ja muut tarvikkeet lapsen itse otettavissa.

Joka päivä toteutamme oppimisen eri alueita tukeaksemme lapsen kokonaiskehitystä: Kielten rikas maailma; Ilmaisun monet muodot; Minä ja meidän yhteisömme; Tutkin ja toimin ympäristössäni; Kasvan, liikun ja kehityn.

Erityisesti Maanantaisin on liikuntapäivä. Noudatamme Turun liikuntasuosituksia.

Torstaisin on talon yhteinen laulutuokio ja lapsen oman lelun päivä.

Toimintatapona on toiminnallisuus, leikki, konkreettisuus ja tutkiminen.

Esiopetusta ei järjestetä 2017-2018
 

Viimeisin päivitys:
18.10.2018 08:47:51