Toiminta-ajatus


Kristillinen kasvatus kuuluu luonnollisena osana jokaiseen päivään. Lapsi on erityisen arvokas oman perheensä jäsen. Lapselle annetaan mahdollisuus oppia tuntemaan Jumala rakastavana Taivaan Isänä. Kasvaessaan lämpimässä ja hyväksyvässä ilmapiirissä, voi lapsi tuntea Jumalan rakkauden todeksi ja saa siten vahvan ja turvallisen perustan elämälleen. Auktoriteettien kunnioitus ja toiminnan / käytöksen rajojen opettelu kuuluu olennaisena osana kristilliseen varhaiskasvatukseen. Vanhemmat ovat tärkeimmät kasvatuskumppanimme. Arvostamme tiivistä, luottamuksellista ja jokapäiväistä vuorovaikutusta vanhempien kanssa.

Uuden varhaiskasvatuslain mukaan lapsia ja huoltajia osallistetaan kaikkeen toimintaan.

Karitsan aikuisilla on tavoitteena elää niin kuin uskomme ja opetamme.

Karitsan varhaiskasvatus toimii erilaisten projektien kautta.


Viimeisin päivitys:
18.10.2018 08:47:51